وبلاگ

همایش گروه صنعتی بستانچی با همکاری شرکت محافظ حریق سپنتا ایرانیان نماینده ی این شرکت در استان اصفهان

همایش گروه صنعتی بستانچی

📍  محل برگزاری: هتل عباسی اصفهان

🗓️ تاریخ برگزاری: 28 اردیبهشت 1401

همایش گروه صنعتی بستانچی با همکاری شرکت محافظ حریق سپنتا ایرانیان نماینده ی این شرکت در استان اصفهان و با حضور عزیزانی از آتش نشانی اصفهان، نظام مهندسی ساختمان، معاونت عمران و طراحی شهرداری اصفهان، مهندسین مکانیک عضو نظام مهندسی اصفهان، شرکت مهندسین مشاوره ساختمان، شرکت های پیمانکار ساختمان وتعاونی های مسکن کارکنان برگزار گردید.