وبلاگ

مصاحبه دکتر مهدی بستانچی با شبکه خبر

مصاحبه دکتر مهدی بستانچی با شبکه خبر

دکتر مهدی بستانچی در مصاحبه با برنامه چاپ اول شبکه خبر به ایراد نظرات و مشکلات اعضای این انجمن و صنعت تهویه پرداخت.

ایشان اشاره داشتند متخصصان داخلی به 100% درصد طراحی محصولات و حدود 70% تولید دست یافته اند و این تولیدات در شرکت های دانش بنیان این انجمن صورت گرفته است که باعث جلوگیری از خروج ارز و اشتغال زایی نیروهای داخلی و حتی صادرات گردیده است.
مهدی بستانچی رئیس هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان تهویه مطبوع جهت توسعه بیشتر و بهتر این صنعت که از جمله صنایع اولیه کشورمان میباشد، از مسئولین همکاری و همراهی بیشتر در بحث سرمایه گذاری و موارد دیگر خواستار شدند.
در انتها خاطرنشان میسازد صنعت تهویه و تولیدکنندگان انجمن در دوران کرونا محصولات مناسب با شرایط ویروس کرونا را تولید کرده اند تا در جریان مناسب هوا کمترین میزان انتقال وجود داشته باشد که مجددا رشد بیشتر این صنعت، همکاری بیشتر مسئولین در این زمینه را میطلبد.

 

https://b2n.ir/j85275