رویداد

برگزاری نشست صنعتگران شهرک های صنعتی با نمایندگان مجلس شورای اسلامی 5 بهمن 1400

برگزاری نشست صنعتگران شهرک های صنعتی با نمایندگان مجلس شورای اسلامی

محل برگزاری: تالار بزرگمهر تهران

تاریخ برگزاری: 5 بهمن 1400