سیاست ضدصادرات
اخبار
admin

سیاست ضد صادرات

مهدی بستانچی رئیس هیات مدیره گروه صنعتی بستانچی نمایندگان مجلس اخیرا طرحی را با عنوان «طرح جرم‌انگاری واردنکردن ارز حاصل

مطالعه بیشتر